Hír: Lakossági fórum
(Kategória: Egyéb)
Küldte: Admin
kedd 31 október 2017 - 06:00:01


Hirdetménylakossági fórum megtartására és partnerségi egyeztetés lefolytatására

(a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet készítésénekelőzetes tájékoztatási szakaszához)A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény bevezette az „arculati
kézikönyv” és a „településképi rendelet” fogalmát, és előírja a települési önkormányzatok részére
ezen dokumentumok elkészítését.

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt lakosságot és az érintett Partnereket, hogy Bolhó Község
Önkormányzata a 314/2012.(XI.08.) Korm. rendelet alapján a Településkép Arculati Kézikönyvének
és az új településképi rendeletének készítését megkezdi.
A fenti dokumentumok összeállításához adat- és információgyűjtési céllal, a teljes körű
nyilvánosság biztosításának érdekében – a településfejlesztési és településrendezési eszközök,
valamint a településkép védelmével kapcsolatos dokumentumok készítése során alkalmazandó
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(VI.28.) önkormányzati rendelet alapján - az
Önkormányzat lakossági fórumot tart, melyre Tisztelettel meghívja az érdeklődőket.

A lakossági fórum időpontja: 2017. november 8. (szerda) 13.00 óra

A lakossági fórum helyszíne: Bolhó , Művelődési Ház nagyterme

A fórum keretében tájékoztatást adunk a kézikönyv és a rendelet készítésével kapcsolatban.

Az önkormányzat szeretettel vár minden érdeklődőt, helyi lakost, valamint gazdálkodó szervezetek,
érdek képviseleti és civil szervezetek, egyházak képviselőit.

Az Arculati Kézikönyv, követendő példák felmutatásával, közérthető formában ad ajánlásokat az
építkezőknek, a minél kedvezőbb településkép megvalósulása érdekében. Az arculati kézikönyv a
Partnerek ajánlásai és javaslatai alapján kerül összeállításra, így annak kidolgozásában mindenki
részt vehet. A közös munkában kérjük aktív részvételüket, várjuk javaslataikat és véleményüket!
Kérjük, foglalják össze röviden, vagy készítsenek fotókat, rajzokat arról, hogy
  • Mit jelent Önöknek Bolhó, mint település? Mi az, ami Önöknek Bolhót jelképezi, mitől érzi úgy, hogy Önnek Bolhó az otthona? Ön szerint mire lehet büszke Bolhó lakossága?
  • A településen melyek azok az elemek (épület, építmény, természeti érték, tájkép, műalkotás amelyek értékesek Önöknek?
  • Önök szerint milyen változások szükségesek Bolhó település arculatában?
Kérjük, keressenek régi fotókat Bolhó falu épített és természeti értékeiről, a falu múltjának
arculatáról, házairól, utcáiról, tájképéről! A bemutatott képekről másolatot készítünk.

A névvel és címmel ellátott javaslataikat, véleményüket kérjük, hogy 2017. november 16-ig juttassák
el papír alapon vagy elektronikusan az Önkormányzati Hivatal elérhetőségeire:
  •  Cím: Bolhó Önkormányzata Bolhó, Kossuth u.1. (jegyzői titkárság)
  •  Email cím: bolho@freemail.hu
Együttműködésüket és segítségüket előre is köszönöm,

Bolhó, 2017. október 27.

Tisztelettel:
Horváth Csaba
polgármesterEzen hír származási helye: Bolhó község weboldala
( http://bolho.hu/news.php?extend.10 )