KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01287

Projekt azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01287

Kedvezményezett neve: Bolhó Község Önkormányzata

Projekt megnevezése: Bolhó Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

A Projekt összköltsége: 5 984 535 Ft

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége: 5 984 535 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Támogató szervezet: Miniszterelnökség

Projekt kezdete: 2017.03.30.

Projekt várható befejezése: 2018.06.30.

Projekt összefoglaló: Bélavár, Bolhó, Heresznye és Vízvár Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei 2013. január 1-vel megalapították a Bolhói Közös Önkormányzati Hivatalt.

A közös hivatal alapfeladataként ellátja a Mötv.-ben és az egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Bélavár, Bolhó, Heresznye és Vízvár községek vonatkozásában. Közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

Bolhó község a közös hivatal székhelye, Bélavár és Vízvár községekben kirendeltségek működnek a pénzügy, az adó, a szociális ügyek és az igazgatási tevékenységek végzésére. A közös hivatalt alkotó települések meghatalmazásával a székhely Bolhó Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című pályázat keretében, összhangban a Magyar Kormány a közigazgatás minőségének és színvonalemelésének célkitűzésével. A projekt keretében rendszercsatlakozással csatlakozik az önkormányzati ASP rendszerekhez. A rendszercsatlakozást az iratkezelő, a gazdálkodási, az ingatlanvagyon-kataszter és az önkormányzati adórendszer tekintetében a korábban használt informatikai rendszerek adatmigrációjával kívánja megvalósítani. Valamint bevezeti az ipar- és kereskedelmi, és a hagyatéki leltárrendszert is.

Az új informatikai igényeknek való megfelelés érdekében a projekt során az alábbi informatikai eszközöket szerez be. - 7 db munkaállomás MS Windows környezetben - 3 db monitort - 8 db kártyaolvasó- 1 db Rack szekrény – 1 db szünetmentes tápegység.

A beszerzett eszközök és az önkormányzati ASP szakrendszerekhez történő csatlakozás megköveteli a közös hivatal eddigi szabályozásá-nak, szabályozottságának felülvizsgálatát, a változásokhoz való igazítását. Ezzel összhangban megtörténik az IT biztonsági szabályzat kiadása, valamint az Iratkezelés szabályzat módosítása, aktualizálása. A projekt során a lakosság igényeit is figyelembe véve, az ügyintézés színvonalát emelve, az iparűzési adó tekintetében bevezetésre kerül az elektronikus ügyintézés. A rendszercsatlakozás sikerességének feltétele a közös hivatal munkatársainak képzése az ASP szakrendszerek megfelelő használatához. Minden érintett munkavállaló ezért részt vett az ehhez szükséges oktatásokon. A közös hivatal nagy hangsúlyt fektet az esélyegyenlőség megteremtésére. Ennek érdekében felülvizsgálta a helyi esélyegyenlőségi programját, és vállalja annak mindenkori betartását és betartatását.