Weboldalunk folyamatos fejlesztés alatt áll!
Az egyes menüpontok tartalmának feltöltéséig szíves türelmüket kérjük.Barnakőszén szükséglet előzetes felmérése:

A hétvégén bejelentett hatósági áras tűzifa rendelet után a Belügyminisztérium most az önkormányzatok segítségét kéri: mérjék fel a lakosság barnakőszén szükségletét.

A Csokonyavisontai Közös Önkormányzati Hivatal Bolhói Kirendeltsége (a továbbiakban: Hivatal) értesíti a lakosságot, hogy a Belügyminisztérium a kialakult gazdasági helyzet és az energiakrízis okán az önkormányzat közreműködését kéri a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igény előzetes felmérésére.

Ennek érdekében a Hivatal kéri a széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosokat, hogy a barnakőszén szükségletüket 2022. szeptember 28-án 16 óráig jelezzék az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A „Barnakőszén szükséglet előzetes felmérése” nyomtatvány 2022. szeptember 21. napjától átvehető a Hivatal (7586 Bolhó, Kossuth u. 1.) előterében is. A kitöltött nyomtatványt el lehet juttatni papír alapon a Hivatal előterében lévő gyűjtőládába helyezéssel, vagy elektronikus úton, e-papír szolgáltatás igénybevételével Bolhó Község Önkormányzata címzett részére, illetve a bolho@freemail.hu e-mail címre.

Azt még nem tudni, hogy egy háztartás hány mázsa barnakőszenet igényelhet, valamint azt sem, hogy ez mennyibe fog kerülni.

NYOMTATVÁNY


A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának tájékoztatása:

TÁJÉKOZTATÓ


Tájékoztató - Gépjárműadó változás 2021-tőlA gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1-től Magyarország minden településére vonatkozóan az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

A 2020. december 31-ét megelőző időszakra fennálló gépjárműadó tartozások beszedését és túlfizetések visszatérítését érintő ügyek intézése továbbra is az önkormányzatok hatáskörében marad.

(1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 9. § (1) bekezdése alapján).

További információkat az alábbi linken olvashatnak:

https://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Gepjarmuado__mi_valto20201222.html

A link a következőket tartalmazza:

Gépjárműadó: mi változik jövőre?

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat jövőre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni.

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.

Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal