Weboldalunk folyamatos fejlesztés alatt áll!
Az egyes menüpontok tartalmának feltöltéséig szíves türelmüket kérjük.A Helyi Választási Iroda hirdetménye

HIRDETMÉNY


Közlemény egyéni listás képviselőjelölt és polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számáról.

KÖZLEMÉNY


Bolhó Község Önkormányzatának számlaszámai:

Az önkormányzathoz fizetendő adókat, adók módjára fizetendő kötelezettségeket az alábbi számlákra kell befizetni, illetve utalni.

10403222-00028341-00000002 Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla
10403222-00028339-00000007 Késedelmi pótlék beszedési számla
10403222-00028345-00000008 Talajterhelési díj beszedési számla
10403222-00028332-00000004 Bírság beszedési számla
10403222-00028334-00000002 Gépjárműadó beszedési számla
10403222-00028336-00000000 Idegen bevételek beszedési számla
10403222-00028337-00000009 Illeték beszedési számla
10403222-00028338-00000008 Helyi iparűzési adó beszedési számlaA barcsi rendőrkapitányság tájékoztatója:

TÁJÉKOZTATÓ


A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának tájékoztatása:

TÁJÉKOZTATÓ


Tájékoztató - Gépjárműadó változás 2021-tőlA gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1-től Magyarország minden településére vonatkozóan az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

A 2020. december 31-ét megelőző időszakra fennálló gépjárműadó tartozások beszedését és túlfizetések visszatérítését érintő ügyek intézése továbbra is az önkormányzatok hatáskörében marad.

(1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 9. § (1) bekezdése alapján).

További információkat az alábbi linken olvashatnak:

https://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Gepjarmuado__mi_valto20201222.html

A link a következőket tartalmazza:

Gépjárműadó: mi változik jövőre?

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat jövőre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni.

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.

Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal